نشر باژ | انتشارات باژ | معرفی کتب باژ |مراکز فروش باژ| فعالیت بین المللی | ۶۶۹۸۶۵۵۸

نشر باژ,انتشارات باژ

پدیدآورندگان

پدیدآورندگان
۱۵ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد 1370 دانشجوی فوق‌لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد 1373 دانشجوی لیسانس شنوایی‌سنجی

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد 1343 لیسانس مخابرات دریایی

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد 1367

متولد شهریور 1372 لیسانس فناوری اطلاعات

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد اسفند 1368 فوق‌لیسانس متالورژی

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد آبان 1371 لیسانس ادبیات انگلیسی

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد تیرماه 1366 فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد 1372 دانشجوی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

محمدصالح نورانی‌زاده متولد 1372 لیسانس الکترونیک

۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶
 
متولد بهمن 1364 فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی