نشر باژ | انتشارات باژ | معرفی کتب باژ |مراکز فروش باژ| فعالیت بین المللی | ۶۶۹۸۶۵۵۸

نشر باژ,انتشارات باژ

اخبار

اخبار
۶ / ۹ / ۱۳۹۷
 ۳ / ۱ / ۱۳۹۷
 

۳ / ۱ / ۱۳۹۷
 

۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۶
 

۳ / ۱ / ۱۳۹۷
 
۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۶
 

گزارشی از دومین گردهمایی صمیمانه نشر باژ

ایمی لوکاویکس ضمن تأیید جلد زنان توی دیوار خوشحالی خود از چاپ دومین کتابش در ایران را ضمن ابراز علاقه به جلدِ فارسی کتاب در اینستاگرام خود ابراز داشت.

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶
 


۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۶
 

۲ / ۹ / ۱۳۹۶
آیین گشایش نشر باژ برگزار شد

۲۰ / ۸ / ۱۳۹۶
آیین گشایش نشر باژ روز پنجشنبه 25 آبان ماه در موسسه فرهنگی بهاران برگزار خواهد شد

وبسایت رسمی انتشارات باژ رونمایی شد