کمیک «قلب کوهستان»، سوم از سری «جنگ پنهان یودا» از مجموعه کمیک «جنگ ستارگان» منتشر شد.

موجود در کتابفروشی‌های کشور
تازه‌های نشر باژ

دیدگاه خود را بیان کنید