ایمی لوکاویکس جلد زنان توی دیوار را تایید کرد

ایمی لوکاویکس ضمن تأیید جلد زنان توی دیوار خوشحالی خود از چاپ دومین کتابش در ایران را ضمن ابراز علاقه به جلدِ فارسی کتاب در اینستاگرام خود ابراز داشت.

ایمی لوکاویکس ضمن تأیید جلد زنان توی دیوار خوشحالی خود از چاپ دومین کتابش در ایران را ضمن ابراز علاقه به جلدِ فارسی کتاب در اینستاگرام خود ابراز داشت.

ایمی لوکاویکس ضمن تأیید جلد زنان توی دیوار خوشحالی خود از چاپ دومین کتابش در ایران را ضمن ابراز علاقه به جلدِ فارسی کتاب در اینستاگرام خود ابراز داشت.

***

 

ایمی لوکاویکس همچنین پیام زیر را از طریق کارگزاری حقوقی خود برای نشر باژ ارسال کرده است:


The messages I've gotten from fans in Iran, as well as the videos posted online of the Daughters unto Devils launch party, have all been such pleasant highlights in my career so far. I'm grateful that The Women in the Walls gets to join the party! Both covers are truly stunning.


«پیام‌هایی که از طرفداران ایرانی دریافت کردم، همینطور ویدیوهایی که از جشن رونمایی دختران و شیاطین (در شبکه‌های اجتماعی) ارسال شده‌اند، همگی اتفاقات روشنی در حرفه‌ی من، تا به اینجا، بوده‌اند. خوشحالم که زنان توی دیوار هم به این جمع پیوسته است! هر دو جلد حقیقتاً خیره‌کننده هستند.»

 

دیدگاه خود را بیان کنید