دومین گردهمایی صمیمانه نشر باژ 19 بهمن ماه برگزار خواهد

 

در دومین گردهمایی صمیمانه نشر باژ در کنار هم از چهار عنوان جدید انتشارات رونمایی خواهیم کرد و دیداری با مترجمان و تصویرگران انتشارات خواهیم داشت.

عصر زمستانی پنجشنبه 19 بهمن 1396، تهران.

جزئیات بیشتر از گردهمایی در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد. 

دیدگاه خود را بیان کنید