يزد

يزد

نشر باژ | انتشارات باژ | معرفی کتب باژ |مراکز فروش باژ| فعالیت بین المللی | ۶۶۹۸۶۵۵۸

يزد

فهرست مراکز فروش

 

1-کلبه کتاب

آدرس:یزد،خیابان کاشانی، روبروی سه‌راه مسکن،

جنب مبل خاورمیانه

تلفن: 36283442-035       

 

***********************************************

 

 

1-کتابفروشی چشمک

آدرس:یزد،خیابان مطهری، بعد از بانک مطهری

تلفن: 36261770-035       

 

***********************************************


دیدگاه خود را بیان کنید