کرج

کرج

نشر باژ | انتشارات باژ | معرفی کتب باژ |مراکز فروش باژ| فعالیت بین المللی | ۶۶۹۸۶۵۵۸

کرج

فهرست مراکز فروش

 

1-فروشگاه قایق کاغذی

آدرس:کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، نبش خیابان 223، ساختمان سهند، طبقه سوم

تلفن: 09124987415

 

***********************************************


دیدگاه خود را بیان کنید